Pro kupující nabízíme:

  • pomoc při předjednání výše úvěru
  • cílené vyhledávání vhodné nemovitosti
  • rešerše o nemovitosti (vady a poruchy, právní vady, skryté právní vady)
  • rešerše o prodávajícím (insolvenční řízení, zamítnuté insolvenční řízení pro nedostatek majetku, exekuce, výkon rozhodnutí, konkurz, odporovatelnost právnímu úkonu, dluhy, podání u soudu a řízení u správních orgánů atp.)
  • pomoc při zajištění úvěru
  • komplexní právní služby
  • bezpečný převod vlastnictví
  • předání nemovitosti na základě předávacího protokolu
  • převody všech médií